Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
hienzip (hohitabo - lopctcm)

Bài:158
ae hồi xưa còn nhớ lúc đập đồ +1,+2,...+10 mà mỗi lần lên 1 cấp,nếu ép đá thì chỉ số mỗi lần đều tăng nên cấp số nhân ,liệu ai còn nhớ
2019-02-11 22:50:56

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

s1haipog


Bài:1112

Tui mới bt thôi vì bỏ 2 năm r,bh ms chơi lại
2019-02-11 22:55:00
roxsnow


Bài:105

Dell nhớ rồi
2019-02-11 22:55:03
lccam1 (lccam2 - lccam3)


Bài:19

giờ chỉ số đá còn x1 thôi fix từ lúc ad cân bằng các phái chứ gì
2019-02-11 22:56:35
dellbaohviip (cuikem3tao - congchuamina)


Bài:16

xin điểm
2019-02-11 23:10:37
m1nion


Bài:326

Ko nhớ nổi.......
2019-02-11 23:14:48
cukuten (cukuten1 - yashophi)


Bài:3424

ko nhớ rồi
2019-02-12 06:51:44
1crit1mang


Bài:184

Các bác cho em xin
2019-02-12 07:37:15
kog102


Bài:13416

X2 khi +10 ha
2019-02-12 07:39:20
0nlym4v (0nlym4c)


Bài:763

Cái đó lâu rồi
2019-02-12 10:18:10
kkcuopbien


Bài:11588

Đéo biết lun ấy
2019-02-12 11:00:54
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6372

mới chơi gần 1n
2019-02-12 11:51:28