Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pecongalam (gaconpro - cuikhoai)


Bài:2518

Trích dẫn bài viết của 02brother|sool31n
1, do xt có stcm cao nhất ( đừng lôi kk vào vì đang xét buid đồ pk ).
2, nhìn clan nó kìa.
3, 9x mà dame k cao hơn nó là mấy thì chỉ có 9x đó gà thôi.
mày nói kk 9 x mà gà thì tao thua mày luân . nó full đá 6 .nọ kia . trong khi thằng xt kia còn cả đá 3 . về stcm xt không bằng kk
2019-04-15 20:25:00
s2masters (solowiinm4v)


Bài:757

Hóa ra cậu bé ngulon năm ấy vẫn éo khá lên mấy
2019-04-15 20:31:34
pecongalam (gaconpro - cuikhoai)


Bài:2518

Trích dẫn bài viết của zzzfazzz|dupblekill|s5dragons
Hóa ra cậu bé ngulon năm ấy vẫn éo khá lên mấy
những người ngu thì họ cho ăn cái gì thì ăn cái đấy . không biết phân biệt đòi hỏi thiệt hơn
2019-04-15 20:33:30
s2masters (solowiinm4v)


Bài:757

Trích dẫn bài viết của pecongalam|gaconpro|cuikhoai
những người ngu thì họ cho ăn cái gì thì ăn cái đấy . không biết phân biệt đòi hỏi thiệt hơn
Mệt mỏi khi bọn ngu bắt đầu đòi hỏi
2019-04-15 20:35:46
02brother (sool31n)


Bài:4466

Trích dẫn bài viết của pecongalam|gaconpro|cuikhoai
mày nói kk 9 x mà gà thì tao thua mày luân . nó full đá 6 .nọ kia . trong khi thằng xt kia còn cả đá 3 . về stcm xt không bằng kk
T ns r, ang xét buid đồ pk thì kk có 2 món stcm còn xt có 3 món , còn ns dame and stcm nhờ ful đá 6 thì t thua m :v
2019-04-16 06:03:56
pecongalam (gaconpro - cuikhoai)


Bài:2518

Trích dẫn bài viết của 02brother|sool31n
T ns r, ang xét buid đồ pk thì kk có 2 món stcm còn xt có 3 món , còn ns dame and stcm nhờ ful đá 6 thì t thua m :v
thiếu hiểu biết thì đừng phán . buf đồ pk mà mày nói kk có 2 món á . với lại tao có nói full đá 6 có stcm không . Fun đá 6 . có tấn công cao . thủ kháng cao . pd xg cm cũng cao mày hiểu chưa
2019-04-16 07:08:24
kkcuopbien


Bài:11660

Lượn lại
2019-04-16 10:23:51