Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
telagi

Bài:854
Hết lỗi bem 1 mjk chưa mn
2019-04-15 20:51:39

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

kkcuopbien


Bài:10581

Không săn không biết
2019-04-15 20:52:38
Johny


Bài:16099

Johny - Mod # 2
Thứ 3 fix rồi
2019-04-15 20:53:48
jduhdjff (anhvio1sao - anhvip1sao)


Bài:2397

K săn nên k biết
2019-04-15 20:54:32
l7hiroshima (nami0086 - i7hirosimi)


Bài:348

Vao nhanh la dc , moi toi lag
2019-04-15 21:43:38
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19724

khong bietttttt
2019-04-15 21:44:33
kdz2911 (kdz29112005)


Bài:577

ngon lành ....
2019-04-15 21:50:04
kdz2911 (kdz29112005)


Bài:577

t thấy ae up skill nên đi sk đi ạ đi boss sk 21h mà đc 8 cái xp skill mất 30p r đc 16h x2 skill phê hơn nhiều
2019-04-15 21:51:06
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

đầy khu chắc qua khu khác chứ vẫn vô và rất đông
vào muộn nên vậy
lần đầu vô muộn nên 1 mik
2019-04-15 21:51:36
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

Trích dẫn bài viết của kdz2911
t thấy ae up skill nên đi sk đi ạ đi boss sk 21h mà đc 8 cái xp skill mất 30p r đc 16h x2 skill phê hơn nhiều
nà ní
8 cái vé x2 skill
2019-04-15 21:52:34
kdz2911 (kdz29112005)


Bài:577

Trích dẫn bài viết của fhjfbbx|ffhkrvcg|tbchfh
nà ní
8 cái vé x2 skill
v ko biết à đi thử đi có khi còn hơn mà còn nhiều thứ khác nữa cơ
2019-04-15 21:56:41
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

Trích dẫn bài viết của kdz2911
v ko biết à đi thử đi có khi còn hơn mà còn nhiều thứ khác nữa cơ
2 hôm đi đc mỗi 3 cái
2019-04-15 21:58:25
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

Trích dẫn bài viết của fhjfbbx|ffhkrvcg|tbchfh
2 hôm đi đc mỗi 3 cái
nhầm 2 hôm mỗi hôm 3 cái
2019-04-15 21:59:54
kdz2911 (kdz29112005)


Bài:577

Trích dẫn bài viết của fhjfbbx|ffhkrvcg|tbchfh
2 hôm đi đc mỗi 3 cái
xui thôi đi 21h 3 boss đc nhiều quà hơn hay sao đó
2019-04-15 22:00:02
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

Trích dẫn bài viết của kdz2911
xui thôi đi 21h 3 boss đc nhiều quà hơn hay sao đó
tui nhầm
2 hôm mỗi hôm đc 3 cái
2019-04-15 22:00:47
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:3858

Trích dẫn bài viết của kdz2911
xui thôi đi 21h 3 boss đc nhiều quà hơn hay sao đó
mà mấy tk khoe nhưng chả tk nào khoe có 8 cái toàn 2 vs 3
2019-04-15 22:01:38