Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
one2st (one3st - ones2s)

Bài:389
Xin ct từ +0-+10 vs ae. Có caias nhẫn crit 15.1% lúc +6 thì lúc +10 là bn %. Ae tính coi
2019-04-15 21:57:10

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

0ngchumevi


Bài:31929

Theo công thức dưới kia
Đưa nó về +0 rồi tính lên +10

2019-04-15 22:23:04
0ngchumevi


Bài:31929

Lấy 15.1 : 1.75= ..... ( +0)
2019-04-15 22:23:46
x0verlordx (proakenzy - kingzones)


Bài:3999

bên trên nha
2019-04-15 22:30:31
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19724

như #1 nhaaaaaa
2019-04-15 23:07:25
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:19724

+10 là 21,5 nhé top
2019-04-15 23:08:37
shipping (pinkiss - glides)


Bài:10035

Như đó đó
2019-04-15 23:09:19
monkeyd2k3 (29l11l2003 - sorivaochat)


Bài:638

Comment dạo
2019-04-16 00:43:09