Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
01655851494 (gdshethu - wetfwszg)

Bài:183
tui co 200mp nhưng khi sài hết nó ko bơm cho 1 giọt mang 4cuc the la hu tầng 7
2019-05-16 11:19:00

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

hết bình mp thì hồi thế nào được
2019-05-16 11:20:52
01655851494 (gdshethu - wetfwszg)


Bài:183

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
hết bình mp thì hồi thế nào được
Còn 900 binh
2019-05-16 11:21:28
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

Trích dẫn bài viết của 01655851494|gdshethu|wetfwszg
Còn 900 binh
xem lại đường truyền mạng
và tự động buff mana
2019-05-16 11:22:02
01655851494 (gdshethu - wetfwszg)


Bài:183

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
xem lại đường truyền mạng
và tự động buff mana
Xem lai het roi on dinh da bat tu dong
2019-05-16 11:22:55
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

Trích dẫn bài viết của 01655851494|gdshethu|wetfwszg
Xem lai het roi on dinh da bat tu dong
có thấy nó dùng k ?
2019-05-16 11:23:22
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

Trích dẫn bài viết của 01655851494|gdshethu|wetfwszg
Xem lai het roi on dinh da bat tu dong
dùng bình nhưng k hòi mana ý
2019-05-16 11:23:56
01655851494 (gdshethu - wetfwszg)


Bài:183

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
có thấy nó dùng k ?
Tat nhien doi 30 giay sau no dung mang ko lac
2019-05-16 11:24:01
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

Trích dẫn bài viết của 01655851494|gdshethu|wetfwszg
Tat nhien doi 30 giay sau no dung mang ko lac
hết mana 30s sau mới dùng à
thế lag trong 30s đấy r
2019-05-16 11:24:38
01655851494 (gdshethu - wetfwszg)


Bài:183

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
hết mana 30s sau mới dùng à
thế lag trong 30s đấy r
Ko co lang trong 30s do van danh quai dc
2019-05-16 11:25:24
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

Trích dẫn bài viết của 01655851494|gdshethu|wetfwszg
Ko co lang trong 30s do van danh quai dc
đánh quái mất máu khongg
2019-05-16 11:25:54
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6370

tự động dùng thì dưới khoảng chọn nó sẽ dùng ngay
1 cách liên tục
2019-05-16 11:31:47
dogtooth (kaid0u - shilievv)


Bài:2356

Cài đặt tự dùng mp xem sao ?
2019-05-16 11:34:28
0ngchumevi


Bài:34762

Smoker rút mp của người bị nó đánh trúng
2019-05-16 11:37:19
shsiiakjsnxj (helukitty - famiily)


Bài:1449

T7 quan trọng gì lắm chủ yếu 456
2019-05-16 12:40:35
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:4774

do cài đặt mp dưới bn% ms tự động hồi
lt t7 smoke hút mp nhiều và nhanh
2019-05-16 12:48:46