Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
llxion1st

Bài:102
Ae xem skill như v có thấp k

2019-05-16 16:35:57

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

bình thường
2019-05-16 16:36:18
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:5683

chả quan tâm đến lv thấp
2019-05-16 16:37:44
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

lướt qua
2019-05-16 16:42:44
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:13058

comment dạo
2019-05-16 16:43:07
doantp


Bài:363

Cứ khoe đi . Đến lúc há mồm ra kêu
2019-05-16 16:44:40
0ngchumevi


Bài:30880

Chả ra làm sao
2019-05-16 17:20:45
tuan2k4zz (sajivipzz - usoppvipw)


Bài:231

cmt dạo...
2019-05-16 19:03:56
17032001 (i3oyhonguyen)


Bài:49

Lv26 skill 10911
2019-05-16 19:57:17
jduhdjff (anhvio1sao - anhvip1sao)


Bài:2338

binh thuong thoi cha co j hot
2019-05-16 20:00:59
meo7mau


Bài:7

Ổn áp ...
2019-05-16 20:02:54
ajlakiem


Bài:190

Ko có j hay cả
2019-05-16 21:07:18
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:2698

cx ổn
5x gần 60 giờ ms đag gần full 11•_•
2019-05-16 21:16:33