Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
songoku0604 (songoku0419 - songoku0306)

Bài:120
Từ skill 9 up lên 10 map nào up nhanh nhất
2019-05-16 17:51:26

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

songoku0604 (songoku0419 - songoku0306)


Bài:120

Sau 5 tuần up từ 1 lên 9 h cần lên 10
2019-05-16 17:53:32
songoku0604 (songoku0419 - songoku0306)


Bài:120

Anh em chỉ vs
2019-05-16 17:54:03
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:26810

up quái dưới 7 lv
2019-05-16 17:58:39
songoku0604 (songoku0419 - songoku0306)


Bài:120

Trích dẫn bài viết của nhokkiddo|mrz0r0oiii|0nepiiii
up quái dưới 7 lv
Lại phải treo 20/24 thêm 1 tuần nữa rồi
2019-05-16 18:00:29
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:26810

Trích dẫn bài viết của songoku0619
Lại phải treo 20/24 thêm 1 tuần nữa rồi
ummmmmmmmmm
2019-05-16 18:11:17
sblazeshots


Bài:65

3.1 xem thấy mấy thánh skill 15 ở đó đấy
2019-05-16 18:18:04
tuan2k4zz (sajivipzz - usoppvipw)


Bài:287

xin điểm
2019-05-16 19:05:25
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6339

map nào cũng như nhau
2019-05-16 19:54:12
17032001 (i3oyhonguyen)


Bài:49

1 tháng 4 ngày skill 10911
2019-05-16 19:54:35
jduhdjff (anhvio1sao - anhvip1sao)


Bài:2397

up di la se biet thoi hihi
2019-05-16 20:03:35
lovyouforeve (vvjehfja - sjfjafsla)


Bài:6665

up quái dưới 7 lv nhé
2019-05-16 20:04:09
s2megakill69 (vipmtpchien - chienkstt)


Bài:457

Úp ở 7-1 chi nhanh
2019-05-16 20:22:30
akadataa (akadataxx - clowrid)


Bài:22

Như con heo và sói
2019-05-16 20:38:50
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6339

ta đi ngang qua
2019-05-16 21:07:08
ajlakiem


Bài:244

Em đi ngang qua
2019-05-16 21:09:47