Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
zikitori

Bài:2
ae cho hỏi làm sao để skill lên cấp nhanh vậy chỉ treo máy đánh quái thui hay sao làm vậy thấy cấp lên nhanh hơn skill nữa
2019-05-16 17:57:11

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32613

muốn nén lv thì up quái dưới 7 lv
2019-05-16 17:58:14
zikitori


Bài:2

up quái dưới 7lv skill lên bình thường a??
2019-05-16 17:58:56
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6370

newbie not new bie
2019-05-16 21:05:14
ajlakiem


Bài:250

Em đi ngang qua
2019-05-16 21:06:13
shipping (pinkiss - glides)


Bài:24754

treo treo treo và treo
2019-05-16 21:31:03
phuongw99 (slracing - slracing2)


Bài:37

Treo thôi, có kiên nhẫn là được
2019-05-16 21:33:23