Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
mrcoffee

Bài:2181
Treo ngon không và có bị lỗi đánh chậm không?
2019-06-13 12:44:32

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Lỗi đánh chậm là lỗi méo j
2019-06-13 12:45:16
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5016

treo tốt
ko bị lỗi đánh chậm
2019-06-13 12:45:28
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Còn galaxy treo thì chịu t ko dùng
2019-06-13 12:45:44
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5016

pinkisss
đánh chậm là do máy yếu
2019-06-13 12:45:55
mrcoffee


Bài:2181

Ví dụ treo trên cái điện thaoij này nó pem vù vù còn qua cái khác nó lại đi chậm rì giống như vào khu săn boss lag quá di chuyển bị chậm ấy.(từng bị)
2019-06-13 12:46:45
mrcoffee


Bài:2181

Trích dẫn bài viết của fhjfbbx|ffhkrvcg|tbchfh
pinkisss
đánh chậm là do máy yếu
Um đúng là bị vậy đấy.
2019-06-13 12:47:17
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Trích dẫn bài viết của fhjfbbx|ffhkrvcg|tbchfh
pinkisss
đánh chậm là do máy yếu
Oh thế ak thế tại máy nhể
2019-06-13 12:48:15
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Thì chú chs ntn máy có giật lag j ko treo ngon ko đấy là biết rồi
2019-06-13 12:48:49
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:32722

không chơi
nhường dưới (~‾▿‾)~
2019-06-13 12:48:54
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Trích dẫn bài viết của mrcoffee
Ví dụ treo trên cái điện thaoij này nó pem vù vù còn qua cái khác nó lại đi chậm rì giống như vào khu săn boss lag quá di chuyển bị chậm ấy.(từng bị)
Mua ip về treo pem vù vù
2019-06-13 12:49:13
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Hoặc tải jad về speen
2019-06-13 12:49:37
mrcoffee


Bài:2181

iphone tải được j2me thì thật sự...có vấn đề.
2019-06-13 12:49:51
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5016

pinkisss
chính là do máy yếu đó
2019-06-13 12:52:25
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27348

Trích dẫn bài viết của mrcoffee
iphone tải được j2me thì thật sự...có vấn đề.
Bảo galaxy í ip auto nhanh rồi
2019-06-13 12:53:02
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5016

Trích dẫn bài viết của mrcoffee
Ví dụ treo trên cái điện thaoij này nó pem vù vù còn qua cái khác nó lại đi chậm rì giống như vào khu săn boss lag quá di chuyển bị chậm ấy.(từng bị)
đi chậm
androi ms vậy
2019-06-13 12:53:16