Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
qpzang (funtank - jeff203)

Bài:41
Bao nhiêu viên đá cấp 1 mới nâng lên đc đá cấp 4 vậy?
2019-06-13 15:42:22

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:33200

tỉ lệ hên xui
2019-06-13 15:43:28
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5241

3v cùng cấp lên đc 1v trên 1 cấp
2019-06-13 15:43:31
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:33200

còn nếu k sịt thì 27 viên
2019-06-13 15:44:23
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5241

nếu may mắn thì 27v c1 đc 1v c4
2019-06-13 15:44:37
qpzang (funtank - jeff203)


Bài:41

Ad ơi xem hộ e ,từ sáng h có nâng đc viên đá cấp 4 nào ko
2019-06-13 15:49:47
trung433


Bài:30

đi qua thôi
2019-06-13 15:57:57
zer0zer0 (avuadaubep - htzer0zer0)


Bài:559

27 viển Đá Cấp 1
2019-06-13 17:38:46
lovyouforeve (vvjehfja - sjfjafsla)


Bài:6756

3v 1 dc 1v 2,3v 2 dc 1v 3,3v 3 dc 1v 4 nhé
2019-06-13 17:54:10
mrcoffee


Bài:2192

27 viên 1 = 9 viên 2 = 3 viên 3 = 1 viên 4 nhưng có tỉ lệ.
2019-06-13 18:18:06
doreamun (doreamoom)


Bài:1820

Đi dạo cái ...
2019-06-14 18:01:24
Johny


Bài:19474

Johny - Mod # 11
27 viên cấp 1 nhé bạn
2019-06-14 18:03:33
0ngchumevi


Bài:35698

Tối thiểu 27 viên
2019-06-14 18:08:02
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:52376

Hên xui 27 điểm
2019-06-14 18:22:40
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:52376

Viên í lỗi hé
2019-06-14 18:23:17