Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
beybeyphuoc

Bài:210
Cho mik xin cái hiệu ứng và thông tin từng lv của từng skill của từng phái vs
2019-07-12 23:39:34
l7lnoobl7l like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

kiemhachh (lxlkooollxl)


Bài:418

Kk skil 1 lv 10 dến 15 lốc xanh lv 20 lốc đỏ
2019-07-12 23:42:02
kiemhachh (lxlkooollxl)


Bài:418

Skil 2 lv 10 den 15 nhảy hìng chữ x lv 20 hình chữ z
2019-07-12 23:43:03
kiemhachh (lxlkooollxl)


Bài:418

Skil 3 lv 10 kiếm xoay hình màu xanh lv 15 màu đỏ lv 20 là đỏ nhưng chém như trâu cày bừa
2019-07-12 23:44:30
kiemhachh (lxlkooollxl)


Bài:418

Hết phái khác khong qtam
2019-07-12 23:44:55
s7cloud7s


Bài:3

Hiro Mất Rồi ae ạ
2019-07-12 23:51:07
s2vodoisv1


Bài:2448

như trên
2019-07-13 00:28:04
murom48h (nthibn - xlsaikunxl)


Bài:332

Như trên
2019-07-13 04:34:02
supperboi (thihocki)


Bài:213

Ko bít j hét nên ko có ý kiến
2019-07-13 06:22:13
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6372

ta đi ngang qua
2019-07-13 06:54:21
doreamun (doreamoom)


Bài:1820

Xin ít điểm
2019-07-13 07:25:51
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35421

Vô pk bọn khác phào là biết
2019-07-13 07:28:51
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35421

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35421

Nhạt nhẽo lên ytb xem skill 20 các phái
2019-07-13 07:37:08
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6372

hừmmmmmmmmmmmmmmmm
2019-07-13 07:38:13
xconeshot (xcdzpr0 - xconekill)


Bài:257

Hiro Boy
2019-07-13 07:55:11