Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
lxlvkhungyre (hungyre421 - huntersxy)

Bài:1268
ngày bn là các top pvp đc trao thưởng thế
2019-08-23 10:47:40

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

l3herosv1


Bài:5965

Cũng k biết nữa
2019-08-23 10:53:23
l3herosv1


Bài:5965

Comment dạo
2019-08-23 10:53:46
l3herosv1


Bài:5965

2019-08-23 10:54:07
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Có sẽ thông báo
2019-08-23 11:58:45
thichdamnhau


Bài:94

Ông có đc top nào trong pvp ko mà hỏi
2019-08-23 12:34:57
lxlvkhungyre (hungyre421 - huntersxy)


Bài:1268

Trích dẫn bài viết của thichdamnhau
Ông có đc top nào trong pvp ko mà hỏi
sv 2 nằm trong dưới top 10 hungyre421 đó xt 3x
2019-08-23 12:58:14
thichdamnhau


Bài:94

Trích dẫn bài viết của lxlnamifa|hungyre421
sv 2 nằm trong dưới top 10 hungyre421 đó xt 3x
Tui lằm trong top đó nè đứng thứ 1xxxxx ế ông quen không
2019-08-23 19:36:15
s2danngheo2s


Bài:1622

khi nao treo thuong se co thong bao
2019-08-23 19:37:48
busscus (bussxx)


Bài:352

cái này thì chịu
2019-08-23 19:38:28
busscus (bussxx)


Bài:352

hỏi ad là ok hết
2019-08-23 19:39:04
busscus (bussxx)


Bài:352

cmt để trở thành fan cứng
2019-08-23 19:40:33
s2danngheo2s


Bài:1622

comment dao
2019-08-23 20:24:14
s2danngheo2s


Bài:1622

..........vvvvvvvv............vvvvv.....
2019-08-23 20:42:00
l3herosv1


Bài:5965

Lượn qua
2019-08-23 21:45:47
l3herosv1


Bài:5965

Lượn lại
2019-08-23 21:46:34