Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

s2danngheo2s


Bài:5820

comment dao
2019-08-24 19:23:33
glaxin


Bài:514

Ad ơi x2 đi để skill 1 em lên 20đi
2019-08-25 13:53:25