Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)

Bài:290
Nâng gần 300 cái bột vàng mà ko lên dc +10 . Game loz
2019-08-27 16:30:15

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Như cc muốn đập máy quá tức quá . Game loz hút máu kinh
2019-08-27 16:31:10
nhokkute11 (ggtfdyfgt - nhockute46)


Bài:275

T đập cái quần +8 20 hít dell lên nè
2019-08-27 16:32:08
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Tao đang có 1 ồ +9 rồi
2019-08-27 16:32:15
nhokkute11 (ggtfdyfgt - nhockute46)


Bài:275

Cay cái Iồn què cay thì đập me máy đi
2019-08-27 16:32:40
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Đập lên +10 mất gần 300 cái bột vàng
2019-08-27 16:32:50
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Trích dẫn bài viết của zoroffs1|namihoatieph|monkedkj
Đập lên +10 mất gần 300 cái bột vàng
Mà còn méo lên dc cơ tức quá
2019-08-27 16:33:28
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Trích dẫn bài viết của nhokkute11|ggtfdyfgt|nhockute46
Cay cái Iồn què cay thì đập me máy đi
Không giám đâu . Bực đến mấy cũng không giám âu nhé
2019-08-27 16:34:27
nhokkute11 (ggtfdyfgt - nhockute46)


Bài:275

Trích dẫn bài viết của zoroffs1|namihoatieph|monkedkj
Không giám đâu . Bực đến mấy cũng không giám âu nhé
Vậy mày lên đây cào bàn phím làm gì
2019-08-27 16:35:18
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Trích dẫn bài viết của nhokkute11|ggtfdyfgt|nhockute46
Vậy mày lên đây cào bàn phím làm gì
Tao cào để ad nó thấy nó còn nương tay cho tao , cho tỷ lệ lên
2019-08-27 16:36:34
nhokkute11 (ggtfdyfgt - nhockute46)


Bài:275

Trích dẫn bài viết của zoroffs1|namihoatieph|monkedkj
Tao cào để ad nó thấy nó còn nương tay cho tao , cho tỷ lệ lên
Ngồi đó mà atsm đi dell có vụ tăng đâu nhé
Do ăn ở thì chịu đi
2019-08-27 16:37:29
zoroffs1 (namihoatieph - monkedkj)


Bài:290

Trích dẫn bài viết của nhokkute11|ggtfdyfgt|nhockute46
Ngồi đó mà atsm đi dell có vụ tăng đâu nhé
Do ăn ở thì chịu đi
Tao ở hiền thì sẽ gặp lành , mong đại ka johny mai cho e lên nốt 3 ồ +10 nữa là oke
2019-08-27 16:39:51
3verlasting


Bài:294

Chú đen lắm
2019-08-27 16:59:41
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49740

Khi đen là vậy khi đỏ thì one hit ok
2019-08-27 17:00:12
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49740

Khi nào hiểu cái tỉ lệ thì hẵng nói hem
2019-08-27 17:00:35
s2hung2k2s2 (xathurio - taitung2006)


Bài:24

Hên xui thôi tui 2 hit lên nè
2019-08-27 17:09:37