Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
namymina (oookyky - modchoad)

Bài:386
Đểcó 1trong 3 kỹ năng đơn . Đại bổ đơn . Tiến cấp đơn phải sử dụng 750 *****g đèn đặc biệt .Đổi 1cai hết 5 rubi .750•5=3750 rubi . Để có 3750 ru bi phải nạp bao nhiêu chắc ad đã biết
2019-09-11 21:09:33

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Thì kệ thg nào thích chs Cho dubai chs
2019-09-11 21:11:37
il3oym4v


Bài:36

Gần 10k ruby nhé. Hôm qua t dự đoán rồi. Tỉ lệ ra *****g đèn là ngẫu nhiên.
2019-09-11 21:35:03
12h33p6 (uuuygfd - ds12233)


Bài:1561

Trích dẫn bài viết của lncpelose
Gần 10k ruby nhé. Hôm qua t dự đoán rồi. Tỉ lệ ra *****g đèn là ngẫu nhiên.
3750 .đc chọn nhé
2019-09-11 21:44:05
s2danngheo2s


Bài:1622

yhang nao dubai thi choi theo y may day
2019-09-12 07:54:39
Johny


Bài:18478

Johny - Mod # 5
Chứ mất giá trị up từ 19 lên 20 mất hơn 3 tháng
2019-09-12 07:57:26
s2phagame24h (taotennho)


Bài:1561

Mà nó có tiền thì nó nạp quan tâm lắm j ???
2019-09-12 07:59:10
s20anime20s (s51rubens51s - s22ranma22s)


Bài:119

200k extol vix 500k beri co 20k ruby eu não deio nad 0 ruby 0 extol 0 beri
2019-09-12 08:10:40
yotsubamaya (naotsugu)


Bài:812

hết 2 củ chứ mấy , 1 củ ko cũng dc 1k7 ruby chưa đổi extol rồi
2019-09-12 09:28:11