Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
maximilian

Bài:1
Khi vừa mới cập nhập lần 1 xog treo 20ph được hơn 40 nguyên liệu nhưng xog khi cập nhập lần 2 thì treo 2 tiếng đc 3 nguyên liệu
2019-09-11 21:25:41

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

shsiiakjsnxj (helukitty - famiily)


Bài:1474

Up +- baonnhiu lv
2019-09-11 21:27:07
shipping (pinkiss - glides)


Bài:27476

Kết quả 1 tiếng treo
2 dây kẽm
2 nang tre
2019-09-11 21:28:03
tongtulenh13 (hahahihi13)


Bài:58

Ad đã cho ít ngày điểm cao vê lờ mà giờ vp cày sml ko dc 1 cái chán
2019-09-11 21:43:57
12h33p6 (uuuygfd - ds12233)


Bài:1541

Tỉ lệ sẽ đc cân bằg sau vài đợi updatẻz
2019-09-11 21:46:44
tongtulenh13 (hahahihi13)


Bài:58

Mong là vậy up mệt vãi
2019-09-11 21:47:29
s2danngheo2s


Bài:635

ad cai can fix thi k fux con cai k can fix thi lai fix
2019-09-12 07:54:14
i3ayi3y1st (namixchan)


Bài:125

ad fix lại tỉ lệ ấy mà mong tăng lại chứ khó ăn v
2019-09-12 09:27:05