Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
oussay0240

Bài:29
sao đánh ko ra vật phẩm sự kiện

2019-09-11 22:17:43

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

shipping (pinkiss - glides)


Bài:27476

Ko phải ko ra mà nó khó ra
2019-09-11 22:18:06
12h33p6 (uuuygfd - ds12233)


Bài:1542

Vẫn ra nhé
2019-09-11 22:18:49
oussay0240


Bài:29

khó ra đồ quá mong ad fix lại
2019-09-11 22:20:54
oussay0240


Bài:29

nửa h không ra 1 cái
2019-09-11 22:28:32
tongtulenh13 (hahahihi13)


Bài:58

Tui đánh 2h rồi mà ko ra giấy màu
2019-09-11 22:41:26
sdasdw (betsboy99 - xinhgai2004)


Bài:502

Tỉ lệ thấp thoii
2019-09-11 22:57:06
tongtulenh13 (hahahihi13)


Bài:58

Ad cho tỉ lệ rơi chán
2019-09-12 00:18:17
sdasdw (betsboy99 - xinhgai2004)


Bài:502

ĐỢi fix đi rồi nnos ra nhìu
2019-09-12 02:21:07