Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
bestkong (o0okongo0o - ooo888ooo)

Bài:209
Đánh quái -5 vs +5 lv mới ra vật phẩm đúng ko ae
2019-09-11 22:21:44

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

12h33p6 (uuuygfd - ds12233)


Bài:1561

Chắc vậy mọi lần là +-10 lv
2019-09-11 22:22:29
bestkong (o0okongo0o - ooo888ooo)


Bài:209

Đánh quái biển sml ko ra gì -.-
2019-09-11 22:22:54
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:46374

Khó ra vpsk
2019-09-11 22:23:40
bestkong (o0okongo0o - ooo888ooo)


Bài:209

Mấy cái đánh quái thường nó ra mà biển khó ghê ad sợ lấy vpsk +10 cường hóa
2019-09-11 22:26:11
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

K bik bh fixx lỗi
2019-09-11 22:55:53
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

M M M M M o o o o o n n n n n g g g g g A A A A A d d d d d m m m m m i i i i i n n n n n F F F F F i i i i i x x x x x L L L L L ổ ổ ổ ổ ổ i i i i i
2019-09-11 23:01:02
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:46374

Cả tối
5 nang
10 kẽm
2019-09-12 06:46:37
teamsiliew


Bài:29

tui lv40 đánh bach tuoc lv34 1 dem ra 75 cái giấm mầu
2019-09-12 07:34:18
s2danngheo2s


Bài:6428

vpsk lan nay kho ra nhu shit
2019-09-12 07:41:01