Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
santoroz (zippous)

Bài:413
Bảo trì xong đc gì vậy ae. Tỉ lệ rơi 1 tiếng 2 đến 3 cái cũng nhanh
2019-09-12 18:35:13

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Tự hiểu.....
2019-09-12 19:34:23
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9104

Nhân phẩm quá thấp t up rơi đều đều
2019-09-12 21:34:54
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

(・_・)ノ
2019-09-12 22:53:31