Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
yesiam (bffsubin)

Bài:8
Nv yesiam sv2 cho e hỏi tại xog nv này lại bị khóa chức năng chat v ạ :-((e chỉ làm nvl vs cày sk xog vô game bị khóa chức năng chat mong ad xem xét
2019-09-12 19:21:57
eatnoz|zzozazz like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:46371

Tự nghĩ lại đã làm j
Khóa là có tội
Làm 100 nvl sẽ mở
2019-09-12 19:38:33
whattheadu (dragondmccl - dragonaec)


Bài:113

Ăn ở đó bạn

2019-09-12 20:06:22
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:46371

(・_・)ノ

2019-09-12 20:17:33
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

Nghiệp quật đấy em ạ )
2019-09-12 21:09:17
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5241

Do lm sao bị thì phải biết đã lmj mà bị khóa
2019-09-12 21:12:16