Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
kedilau

Bài:2
Sao chìu tôi nạp 50k mobi bằng SMS sv meery
Sao tui vào ko có j cả mà tin nhắn thì đã kiu thanh toàn thành công ??
Tôi đã gởi báo lỗi mà ad vẫn ko thèm rep
Mong ad xem xét lại
2019-09-12 19:44:28

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Giải quyết vui ???
2019-09-12 19:45:04
kedilau


Bài:2

Vs Á mà ghi nhầm )
2019-09-12 19:45:39
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Box lỗi dưới ...
2019-09-12 19:46:05
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Cuối dd ad sẽ giải quyết
2019-09-12 19:46:41
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9104

Box báo lỗi
2019-09-12 21:41:21