Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
hieutrungg

Bài:33
Max hồi chiêu của skill 2 là hồi bn Giây mn
2019-09-12 22:44:21

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

1 giây.......
2019-09-12 22:45:09
hieutrungg


Bài:33

Thế 15% hồi chiêu với pt xạ thủ có đc tính là 25% k thánh
2019-09-12 22:45:50
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41362

Trích dẫn bài viết của
Thế 15% hồi chiêu với pt xạ thủ có đc tính là 25% k thánh
Đc ..........
2019-09-12 22:47:30