Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
skillszoros (tretraunogas - skillusopzik)

Bài:56
xin cách tải bản mới nhất ạ
2019-09-16 16:40:54

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

skillszoros (tretraunogas - skillusopzik)


Bài:56

vẫn chưa thấy bản cập nhật
2019-09-16 16:41:23
Johny


Bài:18517

Johny - Mod # 2
Đợi update nhé
2019-09-16 17:09:32
zzlshanklzz


Bài:1088

cmt .......????
2019-09-16 17:15:00
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41715

Thì đợi chứ sao
2019-09-16 17:33:52
lxlzoro01st


Bài:32

Apk lúc nào cũng lợi nhất toàn đc cập nhật trc
2019-09-16 17:36:55
0okjngo0 (andanh2 - andanh4)


Bài:251

Chưa update
2019-09-16 18:25:28
velvez


Bài:26

em có acc đb chơi đến lv 34-35 từ khi game mới ra, sau đó ngừng chơi. Bây giờ vô lại ko đc.Phải lỗi game ko ạ?
2019-09-16 19:46:56
maon123690 (doibuoncarot - maon690)


Bài:89

Góp vuiiii
2019-09-16 20:03:13
i3ayi3y1st (namixchan)


Bài:279

doi update di
2019-09-16 20:36:13
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:41715

╰(*´︶`*)╯♡
2019-09-17 17:26:26
haitacmubac (thanhphongz)


Bài:375

Chịu.....chờ update.
2019-09-17 19:41:01
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5241

chờ update rồi vô store cập nhật thôi
2019-09-17 19:50:20
tuanphong10


Bài:2

tạm thời chắc chịu r
2019-09-17 21:51:21
quaynatsv2 (godenblack)


Bài:118

Đợi chờ là thượng sách
2019-09-17 22:01:11
daubepss4s (vosiss3s - taotangmai)


Bài:107

chờ dăm ba tháng hoặc tải giả lập thôi bác
2019-09-17 22:28:43