Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
zzclgtzz (bestgamerxd - naniiiii)

Bài:126
T có cách này rất hay nè : Step 1 : Lên Google Step 2 : Sreach " Thầy Ba Gà "
Step 3 : Sờ mặt thầy rồi đọc thần chú ( gì cũng được )
Step 4 : Vào game up bánh Step 5 : Lên Bánh TUi thử làm rồi nha linh nghiệm vl , lên được bánh hạt sen rồi
2019-09-18 21:02:36

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

s2danngheo2s


Bài:809

clgt k csn ap dung
2019-09-18 21:03:25
lxlvicdzlxl


Bài:198

nhảm nhí and xàm xí )
2019-09-18 21:05:23
lxlvicdzlxl


Bài:198

nhảm nhí and xàm xí
2019-09-18 21:06:12
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:39244

T có thể ghép 10 bánh liên tiếp
2019-09-18 21:06:25
haitacmubac (thanhphongz)


Bài:375

Trích dẫn bài viết của lxlvicdzlxl
nhảm nhí and xàm xí
Copy câu của lxlvicdzlxl
2019-09-18 21:15:55
cukuten (cukuten1 - yashophi)


Bài:3431

Lậyyyyyyyyyyy
2019-09-18 21:16:37
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5240

Trích dẫn bài viết của haitacmubac|thanhphongz
Copy câu của lxlvicdzlxl
Câu nói không phải bản quyền
không thuộc của ai đó
2019-09-18 21:21:55
gbhvny (tbchfh - hdskvh)


Bài:5240

Nhảm nhí
2019-09-18 21:22:29
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:8009

Ba gà nó ám cho đen lun
2019-09-18 21:42:51
0okjngo0 (andanh2 - andanh4)


Bài:251

Nhờn với abe
2019-09-18 21:45:18
sieusaodb (starcomet)


Bài:8

nhảm nhí
2019-09-18 21:47:09
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:8009

Mày cà khịa đi rồi sẽ thấy con ạ nghiệp tụ vành môi đấy con
2019-09-18 22:10:15