Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sogekings10


Bài:38

Thế là lỗi hay khuyến mãi đây
2019-10-10 16:59:13
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

Có khuyến mãi nhé
2019-10-10 17:00:51
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

Bình thường nạp 10k sẽ ko đc cộng thêm ruby nhé
2019-10-10 17:01:31
no1thegioi (no2thegioi - meoaggekien)


Bài:402

Cho xem ảnh nè

2019-10-10 17:09:12