Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
1sodie (kxxsx123 - ottoober)

Bài:8
Lv càng cao càng thấy chán
2019-10-14 19:37:56

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

ksbozro


Bài:4

Thấy chán thì đưa đây tui chơi
2019-10-14 19:38:58
sungbantia (emyeume - b59y94d)


Bài:191

Chán thì phá cày lại vứt hết đồ ngon xài trái sơ đi phát ruby beri các kiểu
2019-10-14 19:41:25
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

Thì bán đi làm acc mới
2019-10-14 19:43:28
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

Cày lại chấm hết
2019-10-14 19:45:41
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

Nhảm nhí
2019-10-14 20:24:37
onepiec3x (p0bantrym0q)


Bài:33198

Làm gì cũng chán
2019-10-14 21:01:18