Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
aesiliew

Bài:11
lv 20 up map2-3 nên tăng j up nhrib
2019-11-08 19:15:26
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

Max sm nếu k kìm
Kìm max nn or pt
2019-11-08 19:20:15
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

____________
2019-11-08 19:21:06
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

Nhanh cứ sm mà tăng nhé
2019-11-08 19:24:01
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

____________
2019-11-08 19:24:03
bookie


Bài:581

Như trên đấy
2019-11-08 19:24:52
bookie


Bài:581

~( ´•︵•` )~
2019-11-08 19:27:12
0ostarboyo0 (chimsieubu - chokunzz)


Bài:108

Hok rành mấy chuyện này
2019-11-09 07:57:46
pkvodoi24h


Bài:1134

Cứ treo quái -10 lv
2019-11-09 10:27:23
pkvodoi24h


Bài:1134

---------- ----------
pkvodoi24h - DZai
2019-11-10 00:21:10
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

~( ´•︵•` )~
2019-11-10 06:11:58
0ostarboyo0 (chimsieubu - chokunzz)


Bài:108

Cmt dạo nha
2019-11-10 09:45:31
sanji3xl


Bài:30

xin điểm
2019-11-10 14:05:38