Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
bongma1st

Bài:22
Nhiều khi thấy game hài hước vãi
15 hít cũng không lên +4 buồn buồn **** acc chính ra ép đá siêu cấp cũng bay hơi xịt theo...
Game lag + số xui chắc off dài hạn
2019-11-19 07:42:21
like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

lxlmaxbazz


Bài:1

nhọ théd
2019-11-19 07:58:09
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

Off đi bớt 1 ng bớt 1s lag
2019-11-19 11:09:51
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

7 8 hit ko lên c3
2019-11-19 11:10:17
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

Đen thì là đen thoii
2019-11-19 13:51:31
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

____________
2019-11-19 13:52:13
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9828

______☺______
2019-11-19 13:53:06
valhein1st


Bài:882

Lượn tro nươc nó trong
2019-11-19 14:25:50
botrumsolo


Bài:32

Cảm thấy xui rồi k nên đập nữa
2019-11-19 15:46:46
sanji398 (zoro296dz - nguoidcchon)


Bài:484

Cấp thấp nó xịt là cấp cao nó đỡ xịt đấy
2019-11-19 18:05:50
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:51981

Tỉ lệ ko trừ 1 ai
2019-11-19 18:15:01
okeman


Bài:40

Thôi nghỉ đi cho game đỡ lag
2019-11-19 18:42:35
bongma1st


Bài:22

Bùn lúm a ơi
2019-11-19 19:54:44
mihaukzz (blackbearz - obelist)


Bài:841

lâu lâu xui 1 lần là chuyện thg kk
2019-11-19 20:31:55
luan209 (hutmao)


Bài:205

---------
2019-11-19 20:55:45
duyne01


Bài:1

Ngu cmm đi kêu CC
2019-11-19 22:17:52