Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
mikatsuki

Bài:51
mình có taq dung nham thì phối đồ j cho khỏe nhể mà vps là j v
2019-11-19 16:49:39

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:54689

Vps là pb treo
2019-11-19 16:50:08
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:54689

Mỗi phái nó có cách build đồ khác nhau m nói mỗi taq nham bố ai mà nói cho đc
2019-11-19 16:51:01
Johny


Bài:19730

Johny - Mod # 3
Trái nham xài đồ chí mạng xuyên giáp thôi
2019-11-19 16:55:42
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9830

Phái gì còn bik chứ
2019-11-19 16:56:19
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9830

Taq nham thì có pđ dame cx cao tùy phái mà build
2019-11-19 16:56:42
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9830

____________
2019-11-19 16:57:18
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9830

______☺______
2019-11-19 16:58:43