Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
o0illi0o

Bài:176
Thông báo mà không biết mấy giờ mở đấu giá. Cứ lâu lâu vô xem. Thiếu sót quá nhờ.
Tus: Chống chỉ định những thành phần trẩu của game.
2019-12-03 14:07:56

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

Johny


Bài:17742

Johny - Mod # 1
Thời gian đấu giá dài mà
2019-12-03 14:12:31
o0illi0o


Bài:176

thời gian bắt đầu mở đấu giá đó
2019-12-03 14:12:49
o0illi0o


Bài:176

Ví dụ: 9h và 20h là thời gian mở đấu giá.
2019-12-03 14:13:16
zdakulaz


Bài:1818

kiếm jj hot hot đấu giá chứ đồ linh tinh đấu làm déo jjj
2019-12-03 14:44:31
duykoi2k21st (taotennho)


Bài:1280

lúc trưa thay có vien sc xg giãm né
2019-12-03 14:52:28
pokczoro


Bài:314

Tôi lên hoài mà ko gập cái j hết
2019-12-03 15:18:42
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35362

Quanh ngày..
2019-12-03 17:04:07
sanji398 (zoro296dz - nguoidcchon)


Bài:289

Hình như hết tg đấu giá 1 đợt bắt đầu đợt khác luôn tg mỗi đợi là 2-3h j đó
2019-12-03 18:17:27
nrosv345


Bài:561

dòng cuối nhảm nhí
2019-12-03 18:20:15
sanji899 (sanji10976 - jshdxdr)


Bài:401

sao đấu giá đồ ít z ad
2019-12-03 18:39:52
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:35362

Đang thử nghiệm thì pải
2019-12-03 18:54:51