Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sanji899 (sanji10976 - jshdxdr)

Bài:529
sao chuyển hình nhân vật ở dd từ sv1 sang lại sv2 z chỉ e
2019-12-03 15:44:59

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

huongdan


Bài:27741

ấn vào bản thân -> cài đặt -> chuyễn máy chủ.
2019-12-03 15:51:38
vjpvaj01 (s2zszszs01 - jackvjp01)


Bài:2615

Như trên
2019-12-03 16:12:22
vjpvaj01 (s2zszszs01 - jackvjp01)


Bài:2615

Mà cái nút chuyển máy chủ bị liệt hay sao ý
2019-12-03 16:13:10
sanji398 (zoro296dz - nguoidcchon)


Bài:484

T còn ko hiện nỗi cái hình đây này
2019-12-03 16:39:31
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

Ko đổi đc nhé
2019-12-03 16:41:03
zdakulaz (ecovid19)


Bài:2220

cmt..........................dạo l điểm
2019-12-03 16:43:36
sanji899 (sanji10976 - jshdxdr)


Bài:529

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
Ko đổi đc nhé
chán thế tưởng đổi đc
2019-12-03 16:56:26
sanji398 (zoro296dz - nguoidcchon)


Bài:484

Ko thể đổi t thử các kiểu rồi chờ ad up data thôi
2019-12-03 17:22:58
tanjiron (ngauvcday - tindcko)


Bài:161

Vào đây t bị hói
2019-12-03 17:36:47
pokczoro


Bài:478

Xin 1 điểm
2019-12-03 21:22:18