Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
yahooxml

Bài:6
Má đang vứt đồ xanh thì con game nó lag mất hết đồ +10 má nó cay
2020-01-15 04:12:40

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

yahooxml


Bài:6

Vứt cái quần mấy lần éo dc tự nhiên giật cái mất cả cài quần lẫn đồ +10 của mình luôn chứ cay vc con game
2020-01-15 04:43:17
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:54682

Ai bảo m ấn nhiều
2020-01-15 05:14:19
0osito0


Bài:785

………
2020-01-15 05:14:37
huongdan


Bài:27741

cay  
2020-01-15 06:14:13
zthienphucz (13adao)


Bài:50

đã cmt ....
2020-01-15 06:17:56
1chemsml (yoyoha)


Bài:150

xóa game là hết lar
2020-01-15 07:05:54
top1unfriend


Bài:149

Bán cho nhanh vứt nhầm thì chịu ad ko làm gì được đâu
2020-01-15 07:10:31
s2phagame24h (taotennho)


Bài:2211

Chơi ngu thì chịu
2020-01-15 07:38:44
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9830

Thì mất thoii
2020-01-15 08:15:51
s2soicodon2s


Bài:1524

Chịu thôi kkk
2020-01-15 09:20:35
top1pve (kobietnoij)


Bài:66

Tay nhanh hơn não
2020-01-15 09:46:11
zzzishar (one3st - ones2s)


Bài:436

oc bò hà hà
2020-01-15 09:47:38
nrosv345


Bài:6005

comment dạo
2020-01-15 09:50:29
nrosv345


Bài:6005

lượn qua
2020-01-15 09:50:46
nrosv345


Bài:6005

lượn lại
2020-01-15 09:50:58