Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
norimutoji

Bài:120
sever 2, có chức năng mới rồi, cứ tới giờ linh là nó mkn lag giật tung cả lên
2020-02-14 20:11:48
like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

norimutoji


Bài:120

Tại sao admin ko làm gì đi chứ chịu hoq nỗi luôn huhu
2020-02-14 20:12:52
samsungj7 (ushopkingg - 020522)


Bài:9826

Đang treo bth
2020-02-14 20:14:05
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:46373

vui thế còn j
2020-02-14 20:38:51
vscuinhat (thxtht)


Bài:51

cmt...dạo
2020-02-14 20:43:10
zimboyka


Bài:221

Hay đấy.....
2020-02-14 21:11:06
s2vodoisv1


Bài:3282

comment dạo
2020-02-14 21:12:26
slayerzip


Bài:143

Chương trình đêm khuya =))
2020-02-14 21:31:12
silice (lcobebandiem - cobeibandiem)


Bài:58

Lượn qua ......
2020-02-14 22:12:45