Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
namymina (oookyky - modchoad)

Bài:368
truy nã cũng chỉ là truy nã thôi .tao cũng khuyên mày bỏ thói chơi bẩn với ăn gian đi . mày bỏ thói buf tầm bậy tầm bạ giùm tao . pk cả hai cùng chết mà nó chết sau tao 1mms thì mày cho hoà còn tao hết sau1mms thì mày cho máy thắng . khi hai thằng vừa hồi sinh thằng đầu mạp thằng cuối mạp vậy mà nó đánh tao hơn nửa cây máu là sao .tao chỉ thua bọn mày chơi điếm thôi . bỏ chơi bẩn đi ad.
2020-02-14 22:27:16

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

3staos3 (hellosvv2 - subsrice)


Bài:177

suy cho cùng thì cũng là gà
2020-02-14 22:29:37
namymina (oookyky - modchoad)


Bài:368

Trích dẫn bài viết của x3tao3x
suy cho cùng thì cũng là gà
thế nào là gà con chó
2020-02-14 22:30:15
3staos3 (hellosvv2 - subsrice)


Bài:177

Hóng ad khóa bài sớm
2020-02-14 22:30:26
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:40930

nhạt nhẽo

2020-02-14 22:30:59
namymina (oookyky - modchoad)


Bài:368

chỉ con chó mất não mới nói người khác gà
2020-02-14 22:31:23
namymina (oookyky - modchoad)


Bài:368

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
nhạt nhẽo
tao chỉ nói sự thật mà tao gặp phải thôi
2020-02-14 22:32:39
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:40930

Trích dẫn bài viết của namymina|oookyky|modchoad
tao chỉ nói sự thật mà tao gặp phải thôi
tao có nói j sao
2020-02-14 22:33:59
3staos3 (hellosvv2 - subsrice)


Bài:177

Trích dẫn bài viết của namymina|oookyky|modchoad
chỉ con chó mất não mới nói người khác gà
ồ , m chửi trên diễn đàn giải quyết dc gì ak ??? Hay m là bố ad
2020-02-14 22:34:08
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:40930

tốt nhất là ko nên nói nhiều
2020-02-14 22:34:30
namymina (oookyky - modchoad)


Bài:368

Trích dẫn bài viết của x3tao3x
ồ , m chửi trên diễn đàn giải quyết dc gì ak ??? Hay m là bố ad
thế tao chửi ai à
2020-02-14 22:35:13
3staos3 (hellosvv2 - subsrice)


Bài:177

Trích dẫn bài viết của namymina|oookyky|modchoad
thế tao chửi ai à
thôi em xin lỗi anh . Anh đúng
2020-02-14 22:36:03