Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zltromgalz (s2kelda2s)


Bài:410

cmt.................
2020-03-27 08:03:22
udhsos


Bài:81

Chắc hđh androi it người chơi quá nên ngưng
2020-03-27 11:46:16
kiemkhachfd (2hoatieu2 - umba123)


Bài:71

1...............2
2020-03-27 17:28:25
tal121 (tal126 - tah123)


Bài:70

chán vãi
2020-03-27 21:30:07
datynb (dat2017 - nghiayk2004)


Bài:109

huhuhuhu ☹☹
2020-03-27 21:51:40
monkey7joker


Bài:12

hệ điều hành Windows Phone là gì vậy m.n ?
2020-03-28 15:45:16
zwordhaitacz (zwordz - zhthoai)


Bài:21

Chán nhĩ . Cai chắc nghĩ game sớm thôi
2020-03-28 22:38:32
vuahaitac


Bài:395

Chắc do hđh window ít ng sài nên mới ngưng
2020-03-29 02:13:56
franky295


Bài:1

Nghĩ game thui bye ae
2020-03-30 13:23:23
trautv123 (tuongfuho - tuongxeom)


Bài:31

Toang r,nghỉ game r
2020-03-30 13:27:31
usoptrolai (1combochet)


Bài:85

bao giờ mới có sk giỗ tổ vậy ad ơi
2020-03-30 19:41:46
usoptrolai (1combochet)


Bài:85

bao giờ mới có sk giỗ tổ vậy ad ơi
2020-03-30 19:43:07
nrosv345


Bài:5621

(~‾▿‾)~
2020-04-02 13:36:29
nrosv345


Bài:5621

đen cho ae wp
2020-04-02 13:36:46
saiiji


Bài:237

ha ha h ít ng chs nên bỏ là phải
2020-04-03 13:45:46