Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
miucute

Bài:2740
Có k nhỉ
2020-03-26 16:36:51
vinhvip2k2 (broro02 - yeue24h)


Bài:1966

cái này chịu m3 r
2020-03-26 17:27:30
zltromgalz (s2kelda2s)


Bài:410

có đấy nhưng ko cho
2020-03-26 17:34:33
zltromgalz (s2kelda2s)


Bài:410

cmt.....................
2020-03-26 17:34:58
zltromgalz (s2kelda2s)


Bài:410

muốn lấy ko nè
2020-03-26 17:35:51
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49606

thường cách tính này nó tính trên người chứ quái ra cho nó cắn là biết sát thương
2020-03-27 09:38:29