Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
l2sieupham

Bài:258
chơi được với mik thì chơi không chơi được thì cút
2020-03-28 08:24:59
tivosi (mihawkpro)


Bài:6

Đừng bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ trâu. Vì nó sẽ hạ mình xuống tầm của nó và chiến thắng mình bằng kinh nghiệm trẻ trâu lâu năm
2020-03-28 08:27:50
shenk3


Bài:569

Trích dẫn bài viết của lenlun123
Đừng bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ trâu. Vì nó sẽ hạ mình xuống tầm của nó và chiến thắng mình bằng kinh nghiệm trẻ trâu lâu năm
yes...... ...
2020-03-28 08:29:23
l2sieupham


Bài:258

Trích dẫn bài viết của lenlun123
Đừng bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ trâu. Vì nó sẽ hạ mình xuống tầm của nó và chiến thắng mình bằng kinh nghiệm trẻ trâu lâu năm
kkk hay nhưng mik không phải trẻ trâu
2020-03-28 08:30:00
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

trẻ trâu hay ko do cách hành xử và ăn nói của chúng m
và ng ngoài nhảy vào đánh giá và nhìn nhật
2020-03-28 08:39:14
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

chơi
có j để chơi
2020-03-28 08:39:49
s2danngheo2s


Bài:7167

Chơi j vs mày mà phải cút
2020-03-28 08:40:54
kiemkhachcp1


Bài:48

chả bt chơi j mà nói cút
2020-03-28 09:57:52
mssthuha


Bài:320

có j mà chs
2020-03-28 09:59:47
zaibeutiful


Bài:113

Trích dẫn bài viết của l2sieupham
kkk hay nhưng mik không phải trẻ trâu
đã là trẻ trâu thì tụi nó ko bao giờ nhận mik là trẻ trâu
2020-03-28 10:06:42
s2chjcken (s0chjcken - ssvvxxzoro)


Bài:835

Thế bạn ns thử xem tại s mjk phải chs vs bạn
2020-03-28 10:40:25
zzlshanklzz


Bài:2537

cmt............................
2020-03-28 10:40:49
blueberry010 (sansskeleton - binbanhmi)


Bài:449

Tạo điều kiện cho ae up điểm ý mà
2020-03-28 13:56:25
vinhvip2k2 (broro02 - yeue24h)


Bài:1965

Trích dẫn bài viết của l2sieupham
kkk hay nhưng mik không phải trẻ trâu
m k phải trẻ trâu mà là cụ trẻ trâu
2020-03-28 13:59:40
s2danngheo2s


Bài:7167

.............................
2020-03-28 15:02:22
zer0zer0 (avuadaubep - htzer0zer0)


Bài:553

////////////////////////
2020-03-28 15:19:03