Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)

Bài:19
Nghe nói ad khoi phục lại trái ác quỷ sét cho acc thuynhieu ae coi z đc ko
2020-03-28 11:44:00

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

ad làm game
nik Đéo bảo quản đc
ad Đéo liên quan mà hỗ trợ
2020-03-28 11:44:51
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
ad làm game
nik Đéo bảo quản đc
ad Đéo liên quan mà hỗ trợ
Ad khoi phục lại trái ác quỷ cho nó r lúc trc trái tuần Lộc xg H khoi phục lại trái sét cấp 5
2020-03-28 11:46:43
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
Ad khoi phục lại trái ác quỷ cho nó r lúc trc trái tuần Lộc xg H khoi phục lại trái sét cấp 5
ăn Đéo ăn lắm thế
2020-03-28 11:47:11
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
ăn Đéo ăn lắm thế
Đm đeo tin thì im ăn cc
2020-03-28 11:47:41
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
Đm đeo tin thì im ăn cc

tao bảo Đéo tin à
2020-03-28 11:48:16
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

kệ mẹ nó
ad làm j với nó liên quan j
việc m chơi game là đue
2020-03-28 11:48:57
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
kệ mẹ nó
ad làm j với nó liên quan j
việc m chơi game là đue
Ko liên quan mà h có trái sét cấp 5
2020-03-28 11:49:34
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
Ko liên quan mà h có trái sét cấp 5
Mod game nhờ ad khoi phục lai ko biết gì im
2020-03-28 11:50:15
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Ad zo giải quyết vụ này thế ko công bằng nghe
2020-03-28 11:50:50
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
Ko liên quan mà h có trái sét cấp 5
thì làm sao????
m cứ phải sân si nó làm j
ghen ăn tức ở???
2020-03-28 11:51:09
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
thì làm sao????
m cứ phải sân si nó làm j
ghen ăn tức ở???
Đm ad lm z công bằng ko ***
2020-03-28 11:52:16
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
Đm ad lm z công bằng ko ***
Ở đâu cũng có cái họng chó của m
2020-03-28 11:52:39
golem113 (boysaumuoi - bdnjdnxnx)


Bài:19

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
thì làm sao????
m cứ phải sân si nó làm j
ghen ăn tức ở???
May đâu phải ad mà đâu cũng có cái họng chó sủa alz
2020-03-28 11:53:38
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
May đâu phải ad mà đâu cũng có cái họng chó sủa alz
Lạ lz vãi
Ad mới đc cmt
Ngáo hay j
2020-03-28 11:58:41
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49271

Trích dẫn bài viết của golem113|boysaumuoi|bdnjdnxnx
Đm ad lm z công bằng ko ***
Tiền Đéo phải là giấy
Nếu nó là mày thì sao
Chả ĐM gào mõm lên mà nhờ ad giúp
Nói Đéo chịu động não thì nói làm cc j cho mệt
2020-03-28 12:00:19