Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
dzno1kh (onggiao2020)

Bài:14
Xt 5x pk thì cộng sao ạ
2020-03-28 16:09:08

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

tfghjhj (ffjujh - cp9l2llucy)


Bài:57

Theo tui thì max hp còn lại ****e
2020-03-28 16:15:02
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49155

full sm one hit
2020-03-28 16:17:33
bigonevip


Bài:119

Nhường dưới
2020-03-28 17:40:34
zzlshanklzz


Bài:2531

cmt..........................
2020-03-28 17:41:24
mrhuunhan (idolucci1st - idolucci2st)


Bài:196

Dame 2k hơn còn lại dồn vào HP rồi đi pk thử xem
2020-03-28 22:48:39
vuahaitac


Bài:393

Full sm ăn pđ sml
2020-03-29 02:15:41
s2chjcken (s0chjcken - ssvvxxzoro)


Bài:835

Full tt nhoa
2020-03-29 10:32:58