Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
depzai2017 (taokopitxxx)

Bài:33
Nó ghi sai tên nhân vật nhưng mà tui ghi đúng
2020-04-01 18:08:17

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

depzai2017 (taokopitxxx)


Bài:33

Tui nạp vào nv zz0sanji0zz nó ghi sai
2020-04-01 18:08:39
nrosv345


Bài:5618

(~‾▿‾)~
2020-04-01 18:10:57
nrosv345


Bài:5618

(~‾▿‾)~
2020-04-01 18:11:05
s2chjcken (s0chjcken - ssvvxxzoro)


Bài:835

(~‾▿‾)~
2020-04-01 18:16:02
s2chjcken (s0chjcken - ssvvxxzoro)


Bài:835

Nhở viết hoa thành viết thuờng thì s (~‾▿‾)~
2020-04-01 18:16:46
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:49161

hỏi nó
ai biết
2020-04-01 18:17:44
depzai2017 (taokopitxxx)


Bài:33

Trích dẫn bài viết của s2chjcken|s0chjcken|ssvvxxzoro
Nhở viết hoa thành viết thuờng thì s (~‾▿‾)~
Viết bthg nha bạn
2020-04-01 18:18:31
zzkayruszz


Bài:377

Há hửm hứm hà:.
2020-04-01 18:31:51
s2danngheo2s


Bài:7164


Thử lại đi
2020-04-01 20:50:29
depzai2017 (taokopitxxx)


Bài:33

ahuhu nó ghi tên nv sai mà đúng mà
2020-04-01 20:51:25
sanjiwow


Bài:745

Nhìn kĩ lại xem
2020-04-01 20:53:36
zhongjian


Bài:270

vào báo lỗi bạn ơi
2020-04-01 20:54:27
s2danngheo2s


Bài:7164

Không đc thì vào mục báo lỗi cuối diễn đàn
2020-04-01 20:57:44
beegold


Bài:238

Viết hoa hay viết thường cũng như nhau thui
2020-04-01 21:51:01
beegold


Bài:238

Tui nạp vài nick tui ,tui ghi bEEgOld vẫn nạp vào bình thường
2020-04-01 21:52:23