Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)

Bài:206
Ad ơi tới giờ chưa có quà pvp nữa
2020-04-06 19:41:17

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

nghghue


Bài:2187

Ờ ờm....
2020-04-06 19:52:51
htyeuemht


Bài:97

Đây rồi
2020-04-06 19:53:02
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Trích dẫn bài viết của htyeuemht
Đây rồi
Ô cũng chưa có hả
2020-04-06 19:57:32
htyeuemht


Bài:97

Trích dẫn bài viết của yugioh3456|hzjzhzjz2|hzjzhzjz3
Ô cũng chưa có hả
Ô ở sv2 hả
2020-04-06 19:59:07
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Trích dẫn bài viết của htyeuemht
Ô ở sv2 hả
Đúng rồi
2020-04-06 20:00:35
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Tui top 3 pvp
2020-04-06 20:01:07
htyeuemht


Bài:97

Tui top 1 cũng chưa có nè
2020-04-06 20:01:47
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Ông là gruijj à
2020-04-06 20:02:37
s2danngheo2s


Bài:7164

Có sẽ thông báo
2020-04-06 20:03:29
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Trích dẫn bài viết của s2danngheo2s
Có sẽ thông báo
Hơn 1 tháng rồi
2020-04-06 20:04:10
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Reset r mà chưa có
2020-04-06 20:04:33
s2danngheo2s


Bài:7164

Trích dẫn bài viết của yugioh3456|hzjzhzjz2|hzjzhzjz3
Hơn 1 tháng rồi
Cứ đợi đi xem sao
2020-04-06 20:05:08
yugioh3456 (hzjzhzjz2 - hzjzhzjz3)


Bài:206

Đợi láu ghê luôn gần 2 tháng r
2020-04-06 20:06:02
kiemtaqlua


Bài:770

cmt dạo )
2020-04-06 20:21:11
lltrumvosill (emahkha - 0ngtrumtrocu)


Bài:1820

như trên....
2020-04-06 20:38:32