Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
captainkiid (eutasskiid)

Bài:38
Mình nghĩ nên thay đổi tgian bảo trì từ 4 đến 5h thay vì 5 đến 6h. Mùa hè dậy sớm cũng chả biết làm gì
2020-06-04 05:15:33

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

kiemtaqlua


Bài:1065

5h đến 6h nhưng 5h10 vô đc rối nhé
2020-06-04 06:05:05
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:52424

bt có 20 25p thôi
5h 5h25
2020-06-04 06:21:25
zlg00gle5 (onlichan)


Bài:454

Nhảm vãi l...ổ...n
2020-06-04 09:36:06
bcskotexcool


Bài:89

thế nào chả đc
2020-06-04 10:33:32