Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)

Bài:519
lag à

2020-06-30 13:06:53

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

1phutphot3p


Bài:50

1 viên đá4 mù ak
2020-06-30 13:08:50
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)


Bài:519

Trích dẫn bài viết của nhinaemngai|2taybopong
1 viên đá4 mù ak
đá 4 tăng 5% pd bạn ơi
2020-06-30 13:09:20
1phutphot3p


Bài:50

Ngu hay ngáo đá 1 1% đá 4 4%
2020-06-30 13:11:13
1phutphot3p


Bài:50

Đá pb 5 mới 5% lần đầu khảm đá 4
2020-06-30 13:12:53
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)


Bài:519

Trích dẫn bài viết của nhinaemngai|2taybopong
Đá pb 5 mới 5% lần đầu khảm đá 4
đá 5 là 6% pd
2020-06-30 13:14:54
1phutphot3p


Bài:50

Ngu hay ngáo đá pd như đá cm mỗi cấp 1%
2020-06-30 13:15:26
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)


Bài:519

Trích dẫn bài viết của nhinaemngai|2taybopong
Ngu hay ngáo đá pd như đá cm mỗi cấp 1%
cần ảnh ko
2020-06-30 13:15:45
1phutphot3p


Bài:50

Đâuuuuuuu
2020-06-30 13:16:51
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)


Bài:519

Trích dẫn bài viết của nhinaemngai|2taybopong
Đâuuuuuuu
đâyyyyyyyyy


2020-06-30 13:17:35
1phutphot3p


Bài:50

Gõ lê viên phản đòn 4 coi 4% ko
2020-06-30 13:18:13
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)


Bài:519

Trích dẫn bài viết của nhinaemngai|2taybopong
Gõ lê viên phản đòn 4 coi 4% ko
đúng là 4 nhưng nhớ bữa tr là đá 4 5% pd mà
2020-06-30 13:19:14
1phutphot3p


Bài:50

Chí mạng 5 vẫn 5%
2020-06-30 13:20:31
anhcanhet200


Bài:218

Đá 4 là 4% pđ bạn ơi lag à?
2020-06-30 13:22:23
boygadss00 (ditditditdi - playboyooo)


Bài:519

Trích dẫn bài viết của nhinaemngai|2taybopong
Chí mạng 5 vẫn 5%
chỉ có đá pd vs xg khác cm thôi
2020-06-30 13:22:36
goten9091 (zorohuhong)


Bài:593

cmt len diem
2020-06-30 13:28:11