Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
a5ankngu (a5ankongu)

Bài:21
Em chơi kk thời gian tốt nhất để ép đá vào đồ và built đồ là mấy x ạ ?
2020-07-05 09:34:47

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

kiemtaqlua


Bài:1148

Thời gian?
Mấy x?
2020-07-05 09:49:26
kiemtaqlua


Bài:1148

Thích thì nhích
2020-07-05 09:50:09
s1kissyou


Bài:97

5,7,9x nhé b
2020-07-05 09:50:35