Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
blackr0ku

Bài:24
Ae ai sài"Trái ác quỷ trung - sơ"ròi cho xin ý kiến khi sử dụng là ra trái ác quỷ hây nó tự ăn thế
2020-09-13 23:56:08

Mobi Army 5 - Đấu Súng Leo Rank

hungsama (hungsamma - hungzenoh)


Bài:165

không hiểu đang hỏi gì
2020-09-14 00:00:46
blackr0ku


Bài:24

Trích dẫn bài viết của xdkairo
không hiểu đang hỏi gì
Ý là đợt sk tui nhận dc"trái ác quỷ trung - sơ"nó Ghi là ngẩu nhiên Khi sử dụng ra 1trái ác quỷ trung cấp sơ cấp và tui muốn ? Là khi sử dụng nó ra trái ác quỷ cho minh biết hay nó tự ăn trái ác quỷ luôn
2020-09-14 01:16:21
tatlang (yyyvyyy - iiiyiii)


Bài:136

Nó tự ăn nhó
2020-09-14 02:17:46
yukicave


Bài:231

Trích dẫn bài viết của tatlang|yyyvyyy|iiiyiii
Nó tự ăn nhó
Tỷ lệ 50 50
Mở 1 ra taq sơ hoặc ra trung ko có vụ tự ăn
2020-09-14 04:47:43
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:57410

Ăn vào ng luôn nhé
Ca khó
2020-09-14 06:07:32
hhgxzy


Bài:29

Tự ăn nhá của chùa mà
2020-09-14 07:01:53
Johny


Bài:19898

Johny - Mod # 7
sử dụng ngẫu nhiên được trái trung hoặc sơ
2020-09-14 07:45:14
hasakghi (urf002 - trumpvp02)


Bài:284

mình sd ra đc trái sơ y kiểu raq
2020-09-14 15:31:58
yukicave


Bài:231

Trích dẫn bài viết của pinkjss|pinkiss|glides
Ăn vào ng luôn nhé
Ca khó
Test chưa mà ăn vào người
2020-09-14 15:45:06
sualen


Bài:48

ra trái trung hoặc sơ nhé
2020-09-14 18:37:22
blackr0ku


Bài:24

Trích dẫn bài viết của Johny
sử dụng ngẫu nhiên được trái trung hoặc sơ
Thế nó ra trái ác quỷ hây tự ăn trái ác quỷ thế
2020-09-16 00:30:10
natsukishi (devilfresh - winword)


Bài:27

là nó tự ăn nga
2020-09-16 00:40:11
lun789 (ilovez - ngocnganz)


Bài:242

Thì nó ra trái trung hoặc sơ. Nếu trung thì xài, sơ thì vứt có mất mát thì đâu mà sợ
2020-09-16 06:14:32
kaka2k


Bài:327

Như mở "raq" nha. Tỉ lệ ra taq "trung" cao hơn "sơ".
2020-09-16 06:23:50
ll2sqips2ll (lemano - leman0)


Bài:6

Ngẫu nhiên tự ăn nhá
2020-09-16 20:25:34