Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
cuongvodich1 (sucvaoloemdi - kebattu5)

Bài:58
sau khi mua 20ruong lv20 mo ra xog di lam nv o map thi lai mat het sach nv dac nhu mog admin fix loi nay vinh vien jum cai nhu the len lv sao dk
2016-01-10 16:01:43

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

cindyy


Bài:2030

- Hết nhiệm vụ chính r bạn ơi
2016-01-10 16:02:29
cuongvodich1 (sucvaoloemdi - kebattu5)


Bài:58

mog admin tu nay den toii fix ho cai con up lv ca ngay ko len dk 1lv nan vl
2016-01-10 16:03:09
smoker (smoccua - smocmu)


Bài:10434

nan nhi.....
2016-01-10 16:03:33
xatara


Bài:1129

tháh chui của năm @smok
2016-01-10 16:05:21