Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
demacia2k (zed2xxx)

Bài:15
sao t k vào dc

2016-01-11 21:53:19

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

quylem (quylem1 - javnhatban)


Bài:5

Tôj cũg vào đc
2016-01-11 21:56:32
ghutpa28 (zwollowz)


Bài:3234

Chào pạn zo 1 số lỗi nhỏ ad còn đaq khắc phục pạn đợi vài phút nưa là có thể zo đc game Buq bài viết
Hình phạt:
1»5Năm tù
2»Cắt chứx chở vế 0sao
3»Tội nặq Khoá njk vv k tha thứ
+*Haitactihon*+
Nv:Smod hacker GhutGay
>×Thank you׫
2016-01-11 21:58:03
ittoryu


Bài:7

Lỗi bạn ơi
2016-01-11 22:04:02