Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ruwbyorm (rufimugi - zoron0a)

Bài:40
:-h đang up ngon tự nhiên bảo trì làm cái shit j như shit ấy mãi mới đc hôm ít đứa on dm ad
2016-01-11 22:01:20

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

nhatxxx (xxxxxjxxxxx - tuanloveyen)


Bài:4883

chúng nó bỏ game dần rồi nên ít
2016-01-11 22:02:19
ruwbyorm (rufimugi - zoron0a)


Bài:40

Thật ak mai lại đông như j ấy
2016-01-11 22:04:16