Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
luuufffyyy (zzoorroo123 - usuper123)

Bài:51
Tôi Làm đến nv đánh 40 con xạ thủ và 1 con moji.
Thoát ra vô lại nó về nv bạch tuột exe tụt mất.

2016-01-14 18:50:05

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

ad off
chú nv đó đã là j ... t nv sam bị reset nè
2016-01-14 18:52:01
saanjii (m0nkeydlufyy - r0ron0azor0)


Bài:131

t cx sam bị reset nè cay vc
2016-01-14 18:55:13
shanksss (golroger - isshou)


Bài:13

T xong moji rồi về lại bạch tuộc và tụt 1lv
2016-01-14 18:56:54
dang99pro (mtthanh - higasi)


Bài:2226

Up top cho ban
2016-01-14 18:59:55
zzgrayzz (xgrayx - grayys)


Bài:194

Vậy là lỗi nghiệm vụ rồi
2016-01-14 19:00:59
zzgrayzz (xgrayx - grayys)


Bài:194

Ức chế wá
2016-01-14 19:01:26
zzgrayzz (xgrayx - grayys)


Bài:194

Ad làm ăn ***** ra gì
2016-01-14 19:02:30
zzzzzz (lllllll - oooooo)


Bài:1174

haizz.

★·.·´¯`·.·★ zzzzzz ★·.·´¯`·.·★
...............》M4v《.................
2016-01-14 19:03:15
ogagialaio (0gagialaio)


Bài:6

Ép cả đống đá chí mạng . Tấn công. Reset mất hết.
2016-01-14 19:05:45