Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
aceliem (aceliem1 - aceliem2)

Bài:12
Em thử nhấn đồ sát,rùi tắt nhưng vẫn còn kiếm ở trên đầu nhân vật.;-s;-s
Làm em up hoặc đi đâu cũng bị giết .ad giải quyết giúp.
2016-01-14 18:54:42

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long